Om #GeTillbaka

Sveriges Unga Muslimer har sedan 90-talets början samlat tusentals ungdomar och skapat plattformen som är nödvändig för organisering och representation. Att stärka ungdomar i deras svensk-muslimska identitet är ett uppdrag som vi i all vår tid kämpat för. Detta har skett genom sommarläger, ledarskapsutbildningar, årliga konferenser och opinionsbildning. 

Idag är verksamheten bidragsberoende och med MUCFs grundlösa avslag vill vi med denna kampanj antyda att det återfinns en oro bland våra ungdomar. Kampanjen #GeTillbaka åsyftar att belysa problematiken med avslaget och uppmana alla att ta ställning mot beslutet från MUCF. Vår verksamhet är viktigare idag än någonsin och därför åberopar vi till autogiro-kampen. Ditt bidrag – frånsett dess storlek – är tillsammans med alla andras ett ställningstagande och oerhört vägande för vårt fortsatta engagemang. SUM har alltid stått upp för allas rättigheter och idag behöver vi att ni står upp för våra. Tillsammans ska vi #GeTillbaka!

Pressmeddelande

Med anledning av att MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) avslagit Sveriges Unga Muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer på godtyckliga grunder, är vi både besvikna och oroade. Det är djupt oroväckande och ytterst problematiskt att en statlig myndighet som MUCF hävdar att vårt förbund inte är förenlig med demokratins idéer och motiverar beslutet med konspiratoriska debattartiklar som underlag. Dessa artiklar är dessutom felaktiga och befäster islamofobiska föreställningar.
Vi anser att MUCF gjort en godtycklig utredning och att beslutet har tagits på vaga grunder. Dessutom har myndigheten inte varit i kontakt med oss och därmed inte gett oss någon möjlighet att besvara dessa allvarliga anklagelser. Vi finner det väldigt allvarligt att en statlig myndighet kan urholka den demokratiska principen om oskuldspresumtionen där den anklagade alltid bör vara oskyldig tills motsatsen bevisats.
SUM är en viktig aktör i samhället och vi hjälper Sverige att fullborda de demokratiska ideal som MUCF vill värna om. Detta godtyckliga beslut begränsar ungas demokratiska inflytande i samhället och rätten att kunna få organisera sig på lika villkor. Vi anser att beslutet som har drabbat SUM i slutändan inte enbart handlar om oss, utan vi ser också en oroväckande framtidsutsikt där minoriteters möjligheter till organisering, föreningsfrihet och engagemang begränsas på grund av det rådande samhällsklimatet.

Autogiro-kampen

Det som kan anses vara en liten summa är med autogirosystemets månadsvisa dragning av ett valfritt belopp, ytterst viktigt för vår fortsatta verksamhet. Vårt mål är att få 2000 bidragsgivare som donerar 50 kronor i månaden. Var med i autogiro-kampen – tillsammans ska vi #GeTillbaka!

Så här funkar det

  1. Klicka på autogiro-länken.

  2. Fyll i blanketten med önskat belopp.

  3. Signera med BankID.

 

Notering:

Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret.

Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 – 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.

Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000).

Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer:
Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret.

PlusGirokontot i Nordea:
Clearingnumret = 9960.

Ditt bidrag dras av månatligen från ditt konto utan att du behöver tänka på det.

Du kan när som helst avbryta ditt bidrag från din bank/internetbank eller genom att ta kontakt med oss. Vidare kan personuppgifter och belopp ändras om du som bidragsgivare så önskar.

Beloppet utgår ifrån att dras 27:e i varje månad.

Du förblir en hjälte och delaktig i autogiro-kampen. Ett stort tack för din insats!

AUTOGIRO BLANKETTEN
Dela denna sida på Facebook och låt oss alla medverka i autogiro-kampen!

SUMare

Tidigare förtroendevalda.

#GeTillbaka Autogiro-kampen SUM
#GeTillbaka Autogiro-kampen SUM